Nombre Duración
Tokyo Mágico
Narita/Haneda-TOKYO (3)
4 días
Corea Express
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-Seúl
5 días
Tokio y Osaka
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
5 días
Japón Central (fin Kioto)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)
6 días
Pekín y Tokio
PEKIN (3)-TOKIO (2)
6 días
Tokio, Kioto y Alpes
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
6 días
De Seúl a Hiroshima
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
7 días
Encantos de Japón (fin Tokio)
SAPPORO (2)-Otaru-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-TOKIO (2)
7 días
Japón Esencial
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
7 días
Tentaciones de Japón
TOKYO (3)-Hakone-Kyoto-Nara-KYOTO (3)
7 días
Tokio, Kioto e Hiroshima
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-Ji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
7 días
Tokio, Kioto e Hiroshima (fin Tokio)
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
7 días
Grandes Capitales
PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
8 días
Japón Central
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
8 días
Norte de Japón (fin Sapporo)
TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirozaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
8 días
Osaka, Alpes Japoneses y Tokio
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kasatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)
8 días
Osaka, Kioto, Tokio y Hong Kong
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-HONG KONG (2)
8 días
Perlas del Lejano Oriente
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)
8 días
Triángulo Asiático
PEKIN (3)-NANJING(1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)
8 días
Contrastes de Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
9 días
Contrastes de Japón (fin Tokio)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
9 días
Japón del Sur con Xian
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-XIAN (2)
9 días
Japón Express
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
9 días
Japón Inolvidable
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka
9 días
Osaka, Kioto, Tokio, Hong Kong y Macao
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-HONG KONG (2)-MACAO (1)
9 días
Banzai Japón
OSAKA (2)-Nara-KYOTO (2)-Shirakawago-Takayama-GERO/TAKAYAMA (1)-Tsumago-HAKONE (1)-TOKYO (3)
10 días
Banzai Japón "R"
TOKYO (3)-Hakone-KANAZAWA/TOYOMA (1)-Shirakawago-Takayama-Gero-TAKAYAMA (1)-Nagoya-Nara-KYOTO (3)-OSAKA (1)
10 días
Capitales de Japón
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
10 días
Japón Esencial con Pekín
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)
10 días
Norte de Japón
TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirozaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
10 días
Oro, Jade y Bambú
PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
10 días
Centro y Norte de Japón (fin Sapporo)
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
11 días
China Esencial con Tokio
PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)
11 días
Encantos de Japón
SAPPORO (2)-Otaru-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
11 días
Japón Espiritual
TOKYO (3)-Hakone-Nara-KYOTO (3)-Nagoya-Ise-TOBA (1)-Ise-Kumano-NACHI KATSUURA (1)-Shirahama-Yuasa-WAKAYAMA (1)-Koyasan-OSAKA (1)
11 días
Japón Tradicional y Norte de Japón (fin Sapporo)
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (1)-Otaru-SAPPORO (1)
11 días
Maravillas de Japón (fin Osaka)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji- Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka
11 días
Japón Espiritual y Tradicional
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kasatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
12 días
Pekín, Shanghai y Japón Esencial
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
12 días
Capitales de Japón y China Espiritual
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Tongli-Suzhou-SHANGHAI (2)
13 días
Centro y Norte de Japón
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
13 días
Clásicos de Corea y Japón (fin Tokio)
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)
13 días
Descubre Japón (fin Sapporo)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
13 días
Japón a fondo (fin Hiroshima)
SAPPORO (2)-Otaru-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
13 días
Japón Nostálgico
TOKYO (3)-Hakone-KANAZAWA/TOYAMA (1)-Shirakawago-Takayama-GERO/TAKATAMA (1)-Nagoya-Kyoto-Nara-KYOTO (3)-Nahoya-Ise-TOBA (1)-Ise-Kumano-NACHI KATSUURA (1)-Shirahama-Yuasa-WAKAYAMA (1)-Koyasan-OSAKA (1)
13 días
Japón Tradicional y Norte de Japón
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (1)-Otaru-SAPPORO (1)-Colina de Buda-Toyako Onsen-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
13 días
Paisajes de Japón
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji- Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kasatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
13 días
China Clásica y Tokio
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansion clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yinkxian-Templo colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-TOKIO (2)
14 días
Japón Infinito
OSAKA (2)-Nara-TOKYO (2)-Shirakawago-Takayama-GERO/TAKAYAMA (1)-Tsumago-HAKONE (1)-TOKYO (3)-Nagoya-Ise-TOBA (1)-Ise-Kumano-NACHI KATSUURA (1)-Shirahama-Yuasa-WAKAYAMA (1)-Koyasan-OSAKA (1)
14 días
Leyendas de China y Japón
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji- Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
14 días
China Espiritual y Japón Esencial
PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
15 días
Descubre Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Toyako Onsen-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
15 días
Japón Escénico (fin Sapporo)
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
15 días
Japón y China Tradicional
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-XIAN (2)-Lingfen-Mansión clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)
15 días
Luces de Japón y Corea
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)
15 días
Maravillas de Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
15 días
Sueños de China y Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)
15 días
Corea, Japón, Hong Kong y Macao
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY BUSAN SHIMONOSEKI (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-HONG KONG (2)-MACAO (1)
16 días
De Shanghai a Seúl
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansion clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yinkxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang--Jiming Post-PEKIN (3)-SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-Seúl
16 días
Japón, Hong Kong, Macao y Etnias del Sur
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-HONG KONG (2)-MACAO (1)-Zhuhai-CANTON (1)-Huangyao-YANGSHUO (1)-Crucero por el Río Li-GUILIN (1)-Longsheng-Guangxiao-Chengyang-ZHAOXING (1)-Hongjiang-CHANGSHA (1)-Shaoshan-XIAN (2)
16 días
Juego de Dinastías
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansion clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yinkxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
16 días
Pekín y Clásicos de Corea y Japón (fin Tokio)
PEKIN (3)-SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)
16 días
China y Sur de Japón
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansion clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yinkxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-Hiroshima
17 días
Clásicos de China y Japón
PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
17 días
Japón Central y China con Hong Kong
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-HONG KONG (2)
17 días
Japón Escénico
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Toyako Onsen-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
17 días
Japón, China Esencial y Hong Kong
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-HONG KONG (2)-MACAO (1)-Zhuhai-CANTON (1)-Huangyao-YANGSHUO (1)-Crucero por el Río Li-GUILIN (1)-Longsheng-Guangxiao-Chengyang-ZHAOXING (1)-Hongjiang-CHANGSHA (1)-Shaoshan-PEKIN (3)
17 días
Clásicos de Corea y Japón
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
18 días
Japón Central, Pekin, Shanghai, Hong Kong y Macao
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-HONG KONG (2)-MACAO (1)
18 días
Japón Esencial y China Tradicional
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)
18 días
Templos, Geishas y Samurais (fin Sapporo)
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
18 días
Viajando por Corea y Japón (fin Sapporo)
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)
18 días
Capitales de Japón y Gran China
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Tongli-Suzhou-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-Pekin
19 días
Enigmas de Japón y China
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansion clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yinkxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yanmenguan-Jiming Post-Pekín
19 días
Japón al Completo (fin Sapporo)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Himeji-Engyo-Ji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
20 días
Japón Clásico y China Milenaria
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-XIAN (2)-Lingfen-Mansión clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)- Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)
20 días
Templos, Geishas y Samurais
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
20 días
China al Completo y Contrastes de Japón
HONG KONG (2)-MACAO (1)-Zhuhai-CANTON (1)-Huangyao-YANGSHUO (1)-Crucero por el Río Li-GUILIN (1)-Longsheng-Guangxiao-Chengyang-ZHAOXING (1)-Hongjiang-CHANGSHA (1)-Shaoshan-PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
21 días
Japón al Completo
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)--Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-Shiraoi-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
22 días
Japón y China Legendaria con Hong Kong y Macao
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-HONG KONG (2)-MACAO (1)-Zhuhai-CANTON (1)-Huangyao-YANGSHUO (1)-Crucero por el Río Li-GUILIN (1)-Longsheng-Guangxiao-Chengyang-ZHAOXING (1)-Hongjiang-CHANGSHA (1)-Shaoshan-XIAN (2)-Lingfen-Mansión clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)
22 días
Viajando por Corea y Japón
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-TOKIO (2)
22 días
Corea, Japón y China Legendaria
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY BUSAN SHIMONOSEKI (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-HONG KONG (2)-MACAO (1)-Zhuhai-CANTON (1)-Huangyao-YANGSHUO (1)-Crucero por el Río Li-GUILIN (1)-Longsheng-Guangxiao-Chengyang-ZHAOXING (1)-Hongjiang-CHANGSHA (1)-Shaoshan-PEKIN (3)
24 días
Encantos Asiáticos
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansion clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yinkxian-Templo colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-Seúl-FERRY BUSAN SHIMONOSEKI (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)
24 días
Japón y China con Guilin, Hong Kong y Macao
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-HONG KONG (2)-MACAO (1)-Zhuhai-CANTON (1)-Huangyao-YANGSHUO (1)-Crucero por el Río Li-GUILIN (1)-Longsheng-Guangxiao-Chengyang-ZHAOXING (1)-Hongjiang-CHANGSHA (1)-Shaoshan-XIAN (2)
25 días