Japón Duración
Tokio y Monte Fuji
TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-Tokio
3 días
Tokio, Hakone y Monte Fuji
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
4 días
Tokio, Kioto y Osaka
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
5 días
Japón Central (Fin Kioto)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)
6 días
Encantos de Japón (Fin Tokio)
SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru-Toyako Onsen-Porotokotan-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Oya Museum-TOKIO (2)
7 días
Japón Esencial
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
7 días
Tentaciones de Japón
TOKIO (3)-Hakone-Nara- KIOTO (3)
7 días
Tokio, Kioto e Hiroshima
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
7 días
Tokio, Kioto e Hiroshima (Fin Tokio)
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
7 días
Japón Central
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
8 días
Japón Esencial y Hakone
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
8 días
Norte de Japón (Fin Sapporo)
TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru
8 días
Osaka, Alpes Japoneses y Tokio
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kasatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)
8 días
Contrastes de Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
9 días
Contrastes de Japón (Fin Tokio)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
9 días
Japón Express
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
9 días
Japón Inolvidable
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka
9 días
Japón Esencial y Hakone (Fin Hiroshima)
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
10 días
Japón Esencial y Hakone (Fin Tokio)
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
10 días
Japón Espiritual
TOKIO (3)-Hakone-Nara- KIOTO (3)-Nagoya-Ise-TOBA (1)-Ise-Kumano-NACHI KATSUURA (1)-Koyasan-OSAKA (1)
10 días
Norte de Japón
TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Toyako Onsen-Porotokotan-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSI (1)-Ouchijuku-Oya Museum-Tokio
10 días
Nuevo Banzai Japón
TOKIO (3)-Hakone-Nara-KIOTO (3)-KANAZAWA (1)-Shirakawago-Takayama-GERO (1)-Nagoya-OSAKA (1)
10 días
Centro y Norte de Japón (Fin Sapporo)
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru
11 días
Encantos de Japón
SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru-Toyako Onsen-Porotokotan-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Oya Museum-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
11 días
Maravillas de Japón (Fin Osaka)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka
11 días
Japón Espiritual y Tradicional
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kasatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
12 días
Centro y Norte de Japón
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Toyako Onsen-Porotokotan-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Oya Museum-Tokio
13 días
Descubre Japón (Fin Sapporo)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru
13 días
Paisajes de Japón
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-Kioto (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
13 días
Descubre Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Toyako Onsen-Porotokotan-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Oya Museum-Tokio
15 días
Japón Escénico (Fin Sapporo)
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru
15 días
Maravillas de Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
15 días
Paisajes de Japón y Monte Fuji
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-Kioto (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (1)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
15 días
Japón Escénico
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Toyako Onsen-Porotokotan-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSI (1)-Ouchijuku-Oya Museum-Tokio
17 días
Japón Escénico y Monte Fuji
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Toyako Onsen-Porotokotan-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSI (1)-Ouchijuku-Oya Museum-TOKIO (1)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
19 días

Corea del Sur Duración
Corea Express
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-BUSAN (1)-Haedong Yonggung-SEUL (1)
6 días

Combinados de Japón y Corea Duración
De Seúl a Hiroshima
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-BUSAN (1)-Haedong Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
7 días
Clásicos de Corea y Japón (Fin Tokio)
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-BUSAN (1)-Haedong-Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)
13 días
Corea y Japón con Monte Fuji
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-BUSAN (1)-Haedong Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-Tokio
15 días
Luces de Japón y Corea
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-BUSAN (1)-Haedong Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)
15 días
Clásicos de Corea y Japón
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-BUSAN (1)-Haedong-Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKADATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru
18 días
Viajando por Corea y Japón (Fin Sapporo)
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-BUSAN (1)-Haedong Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Sendai (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-HOrosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noberibetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru
18 días
Viajando por Corea y Japón
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-BUSAN (1)-Haedong Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Sendai (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-HOrosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noberibetsu-SAPPORO (2)-Toyako Onsen-Porotokotan-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Ouchijuku-Oya Museum-TOKIO (2)
22 días

Combinados con China Duración
Pekín y Tokio
PEKIN (3)-TOKIO (2)
6 días
Pekín, Shanghai, Tokio con Monte Fuji
PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko
7 días
Grandes Capitales
PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
8 días
Perlas del Lejano Oriente
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)
8 días
Tokio con Monte Fuji y Pekín
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fujil-TOKIO (1)-PEKIN (3)
8 días
Tokio con Monte Fuji, Pekín y Shanghai
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fujil-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)
9 días
Triángulo Asiático
PEKIN (3)-NANJLNG (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)
9 días
Japón Esencial con Pekín
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)
10 días
Oro, Jade y Bambú
PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
10 días
China Esencial con Tokio
PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)
11 días
Imágenes de China y Japón Esencial
PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
11 días
Japón Esencial y China Auténtica (Fin Xian)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (2)-XIAN (2)
11 días
China Clásica y Tokio con Monte Fuji
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-PEKIN (3)-TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
12 días
China y Japón Low Cost - Extensión a Hiroshima y/o Hong Kong
BEIJING (3)-Ciudad Prohibida-Palacio de Verano-Templo del Cielo-Gran Muralla China-XI'AN (2)-Museo de Guerreros y Corceles-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-KYOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
Extensión a Hiroshima: Osaka-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
Extensión a Hong Kong: HONG-KONG (3)-Bahía Repulse
12 días
Tokio con Monte Fuji y China Clásica Express
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fujil-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)
12 días
Capitales de Japón y China Espiritual
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)
13 días
Japón Esencial y China Auténtica con Chengdú
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (2)-XIAN (2)-CHENGDU (2)
13 días
Japón Tradicional con Pekín y Shanghai
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)
13 días
Pekín, Shanghai y Contrastes de Japón
PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
13 días
Pekín, Shanghai y Japón Esencial
PEKIN (3)-NANJLNG (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
13 días
China Clásica y Tokio
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-MONTAÑA WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-TOKIO (2)
14 días
China y Japón Clásicos, con tren en China
BEIJING (3)-Ciudad Prohibida-Palacio de Verano-Templo del Cielo-Gran Muralla China-XI'AN (2)-Museo de Guerreros y Corceles-SHANGHAI (2)-Jardín Yuyuan-TOKYO (2)-Templo de Zojoji-KYOTO (1)-Tsumago-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKYO (1)
14 días
China y Japón Clásicos, con vuelos en China
BEIJING (3)-Ciudad Prohibida-Palacio de Verano-Templo del Cielo-Gran Muralla China-XI'AN (2)-Museo de Guerreros y Corceles-SHANGHAI (2)-Jardín Yuyuan-TOKYO (2)-Templo de Zojoji-KYOTO (1)-Tsumago-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKYO (1)
14 días
Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express con Chengdú
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)
14 días
China Espiritual y Japón Esencial
PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
15 días
Japón y China Tradicional
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-MONTAÑA WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)
15 días
Leyendas de China y Japón
PEKIN (3)-NANJLNG (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
15 días
Sueños de China y Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)
15 días
Tokio con Monte Fuji y China Mágica
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fujil-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-MONTAÑA WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-Pekin
15 días
China Clásica y Japón Esencial con Hakone
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-PEKIN (3)-TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyoya-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
16 días
Japón Tradicional con China Express
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)
16 días
Juego de Dinastías
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-MONTAÑA WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
16 días
Pekín y Clásicos de Corea y Japón
PEKIN (3)-SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-Haedong Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)
16 días
Clásicos de China y Japón
PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
17 días
China Clásica y Contrastes de Japón con Hakone
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-PEKIN (3)-TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyoya-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
18 días
China y Sur de Japón
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-MONTAÑA WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
18 días
Japón Esencial y China de Norte a Sur (Fin Macao)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (2)-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li Jiang-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhai-MACAO (1)
18 días
Japón Esencial y China Tradicional
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)
18 días
Japón Tradicional y China Clásica con Chengdú
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)
18 días
Pekín, Clásicos de Corea y Capitales de Japón
PEKIN (3)-SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-Haedong Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)
18 días
Capitales de Japón y Gran China
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-MONTAÑA WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-Pekin
19 días
Japón Tradicional con China Mágica
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-MONTAÑA WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATON (1)-Yungang-Jiming Post-Pekin
19 días
Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur (Fin Macao)
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li Jiang-Yangshou-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhai-MACAO (1)
19 días
China de Norte a Sur con Tokio, Kioto y Osaka
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li Jiang-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
20 días
Japón Clásico y China Milenaria
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-MONTAÑA WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)
20 días
Japón Esencial y China de Norte a Sur (Fin Hong Kong)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (2)-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li Jiang-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhai-MACAO (1)-HONG KONG (2)
20 días
Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur (Fin Hong Kong)
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li Jiang-Yangshou-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhai-MACAO (1)-HONG KONG (2)
21 días
China de Norte a Sur con Paisajes de Japón
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li Jiang-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
22 días
Japón Tradicional y Bellezas de China (Fin Macao)
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li Jiang-Yangshou-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhal-MACAO (1)
23 días
Encantos Asiáticos
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-MONTAÑA WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-BUSAN (1)-Haedong-Yonggung-Busan-FERRY (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)Shikoku-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)
24 días
Japón Tradicional y Bellezas de China (Fin Hong Kong)
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO ONSEN(1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li Jiang-Yangshou-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhal-MACAO (1)-HONG KONG (2)
25 días
China de Norte a Sur con Japón del Norte
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li Jiang-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhal-MACAO (1)-HONG KONG (2)-TOKIO (2)-Nikko-SENDAL (1)-Matshushima-Hiraizumi-MARIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru
26 días