Japón Duración
Tokio y Monte Fuji
TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-Tokio
3 días
Tokio, Hakone y Monte Fuji
TOKIO (2)-Monte Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
4 días
Japón Jurásico
Kyoto-Fukui-Katsuyama-EIHEIJI (1)-Sakai-YAMANAKA ONSEN (1)-Shirakawago-KANAZAWA (1)
5 días
Tokio, Kioto y Osaka
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
5 días
Japón Central (fin Kioto)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)
6 días
Tokio, Kioto y Alpes
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKALO ONSEN (1)
6 días
Encantos de Japón (fin Tokio)
SAPPORO (2)-Otaru-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-TOKIO (2)
7 días
Japón Esencial
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
7 días
Tentaciones de Japón
TOKYO (3)-Hakone-Nara-KYOTO (3)
7 días
Tokio, Kioto e Hiroshima
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-Ji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
7 días
Tokio, Kioto e Hiroshima (fin Tokio)
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
7 días
Japón Central
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
8 días
Japón Central y Hakone
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKALO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (1)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
8 días
Japón Esencial y Hakone
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-gora (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
8 días
Norte de Japón (fin Sapporo)
TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirozaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
8 días
Osaka, Alpes Japoneses y Tokio
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kasatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)
8 días
Contrastes de Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
9 días
Contrastes de Japón (fin Tokio)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
9 días
Japón Express
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
9 días
Japón Inolvidable
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka
9 días
Banzai Japón
OSAKA (1)-Nara-KYOTO (3)-Shirakawago-Takayama-GERO (1)-Tsumago-HAKONE (1)-TOKYO (3)
10 días
Capitales de Japón con Monte Fuji
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKALO ONSEN (1)
10 días
Japón Esencial y Hakone fin Hiroshima
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-gora (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-HiroshimaItsukushima-HIROSHIMA (1)
10 días
Japón Esencial y Hakone fin Tokio
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-gora (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-HiroshimaItsukushima-HIROSHIMA (1)-Tokio
10 días
Norte de Japón
TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirozaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
10 días
Centro y Norte de Japón (fin Sapporo)
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
11 días
Encantos de Japón
SAPPORO (2)-Otaru-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
11 días
Japón Espiritual
TOKYO (3)-Hakone-Nara-KYOTO (3)-Nagoya-Ise-TOBA (1)-Ise-Kumano-NACHI KATSUURA (1)-Shirahama-Yuasa-WAKAYAMA (1)-Koyasan-OSAKA (1)
11 días
Maravillas de Japón (fin Osaka)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji- Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka
11 días
Capitales de Japón
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKALO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (1)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
12 días
Japón Espiritual y Tradicional
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kasatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
12 días
Norte de Japón y Hakone
TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirozaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-TOKIO (1)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
12 días
Centro y Norte de Japón
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
13 días
Descubre Japón (fin Sapporo)
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
13 días
Paisajes de Japón
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji- Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kasatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
13 días
Japón Infinito
OSAKA (1)-Nara-KYOTO (3)-Shirakawago-Takayama-GERO (1)-Tsumago-HAKONE (1)-TOKYO (3)-Nagoya-Ise-TOBA (1)-Ise-Kumano-NACHI KATSUURA (1)-Shirahama-Yuasa-WAKAYAMA (1)-Koyasan-OSAKA (1)
14 días
Descubre Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Toyako Onsen-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonezawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
15 días
Japón Escénico (fin Sapporo)
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
15 días
Maravillas de Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-Tokio
15 días
Paisajes de Japón y Monte Fuji
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji- Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kasatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-gora (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
16 días
Japón Escénico
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Toyako Onsen-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-Tokio
17 días
Japón Escénico y Monte Fuji
TOKIO (2)-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Toyako Onsen-Tomakomai-FERRY (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-TOKIO (1)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
19 días

Corea Duración
Corea Express
SEUL (3)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-Seúl
6 días

Combinados de Japón y Corea Duración
De Seúl a Hiroshima
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
7 días
Clásicos de Corea y Japón (fin Tokio)
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-FERRY BUSAN SHIMONOSEKI (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)
13 días
Corea y Japón con Monte Fuji
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-Tokio
15 días
Luces de Japón y Corea
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-TOKIO (2)
15 días
Clásicos de Corea y Japón
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong-Yonggung-BUSAN (1)-FERRY BUSAN SHIMONESEKI (1)-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru
18 días
Viajando por Corea y Japón (fin Sapporo)
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)
18 días
Viajando por Corea y Japón
SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO ONSEN (1)-Nikko-SENDAI (1)-Matshushima-Hiraizumi-MORIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Otaru-Colina de Buda-Toyako Onsen-TOMAKOMAI (1)-Sendai-Yamadera-Yonesawa-AIZUWAKAMATSU (1)-Mito-TOKIO (2)
22 días

Combinados con China Duración
Pekín y Tokio
PEKIN (3)-TOKIO (2)
6 días
Pekín, Shanghai, Tokio con Monte Fuji
PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)
7 días
Grandes Capitales
PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
8 días
Perlas del Lejano Oriente
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)
8 días
Tokio con Monte Fuji y Pekin
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino-Hakkal-Kawaguchiko-Monte Fujil-TOKIO (1)-PEKIN (3)-
8 días
Tokio con Monte Fuji, Pekin y Shanghai
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino-Hakkal-Kawaguchiko-Monte Fujil-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-
9 días
Triángulo Asiático
PEKIN (3)-NANJLNG (1)-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)
9 días
Japón Esencial con Pekín
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)
10 días
Oro, Jade y Bambu
PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Jl-Hl,ejl-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
10 días
China Esencial con Tokio
PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)
11 días
Imágenes de China y Japón Esencial
PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Yasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
11 días
Japón Esencial y China Auténtica fin Xian
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (2)-XIAN (2)
11 días
China Clásica y Tokio con Monte Fuji
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-PEKIN (3)-TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-Tokio
12 días
China y Japón Low Cost (con extensión a Hiroshima y/o Hong Kong)
BEIJING (3)-Ciudad Prohibida-Palacio de Verano-Templo del Cielo-Gran Muralla China-XI'AN (2)-Museo de Guerreros y Corceles-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-KYOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
Extensión a Hiroshima: Osaka-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1).
Extensión a Hong Kong: HONG-KONG (3)-Bahía Repulse.
12 días
Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino-Hakkal-Kawaguchiko-Monte Fujil-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)
12 días
Capitales de Japón y China Espiritual
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Tongli-Suzhou-SHANGHAI (2)
13 días
Japón Esencial y China Auténtica con Chengdu
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (2)-XIAN (2)-CHENGDU (2)
13 días
Japón Tradicional con Pekin y Shanghai
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)
13 días
Pekín, Shanghai y Contrastes de Japón
PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Yasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Jl-Himejil-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
13 días
Pekín, Shanghai y Japón Esencial
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
13 días
China Clásica y Tokio
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yinkxian-Templo colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-TOKIO (2)
14 días
China y Japón Clásicos, con tren en China
BEIJING (3)-Ciudad Prohibida-Palacio de Verano-Templo del Cielo-Gran Muralla China-XI'AN (2)-Museo de Guerreros y Corceles-SHANGHAI (2)-Jardín Yuyuan-TOKYO (2)-Templo de Zojoji-KYOTO (1)-Tsumago-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKYO (1)
14 días
China y Japón Clásicos, con vuelos en China
BEIJING (3)-Ciudad Prohibida-Palacio de Verano-Templo del Cielo-Gran Muralla China-XI'AN (2)-Museo de Guerreros y Corceles-SHANGHAI (2)-Jardín Yuyuan-TOKYO (2)-Templo de Zojoji-KYOTO (1)-Tsumago-NAGANO (1)-Parque de los Monos de Jigokudani-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKYO (1)
14 días
Tokio, Monte Fuji y China Clásica Express con Chengdú
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)
14 días
China Espiritual y Japón Esencial
PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
15 días
Japón y China Tradicional
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-XIAN (2)-Lingfen-Mansión clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)
15 días
Leyendas de China y Japón
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Jl-Himejl-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
15 días
Sueños de China y Japón
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)
15 días
Tokio, Monte Fuji y China Mágica
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino-Hakkal-Kawaguchiko-Monte Fujil-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAL (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-Pekin
15 días
China Clásica y Japón esencial con Hakone
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-PEKIN (3)-TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)
16 días
Enigmas de Japón y China
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)
16 días
Japón Tradicional con China Express
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)
16 días
Juego de Dinastías
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansion clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yinkxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
16 días
Pekín, Clásicos de Corea y Japón (fin Tokio)
PEKIN (3)-SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-TOKIO (2)
16 días
Clásicos de China y Japón
PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
17 días
China Clásica y Contrastes de Japón con Hakone
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-PEKIN (3)-TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
18 días
China y Sur de Japón
SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansion clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yinkxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-Ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-HIROSHIMA (1)-Itsukushima-Hiroshima
18 días
Japón Esencial y China de Norte a Sur fin Macao
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (2)-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhal-MACAO (1)
18 días
Japón Esencial y China Tradicional
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Iyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)
18 días
Japón Tradicional y China Clásica con Chengdu
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)
18 días
Pekín y Clásicos de Corea y Capitales de Japón (fin Tokio)
PEKIN (3)-SEUL (2)-Suwon-JEONJU (1)-Haeinsa-Daegu-Haedong Yonggung-BUSAN (1)-FERRY (1)-Busan-Shimonoseki-Iwakuni-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-MATSUYAMA (1)-Kotohira-Takamatsu-Naruto-KOBE (1)-Osaka-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO (1)-Onsen-Nikko-TOKIO (2)
18 días
Capitales de Japón y Gran China
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)-Tongli-Suzhou-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Monte Hua-XIAN (2)-Lingfen-Mansión Clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-Pekin
19 días
Japón Tradicional y China Mágica
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-Lingfen-Mansión clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAL (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-Pekin
19 días
Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur fin Macao
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOXING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhai-MACAO (1)
19 días
China de Norte a Sur con Tokio, Kioto y Osaka
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)
20 días
Japón Clásico y China Milenaria
TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Himeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)-XIAN (2)-Lingfen-Mansión clan Wang-PINGYAO (1)-WUTAI (1)-Yanmenguan-Yingxian-Templo Colgante-DATONG (1)-Yungang-Jiming Post-PEKIN (3)-Taian-QUFU (1)-XUZHOU (1)-NANJING (1)- Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)
20 días
Japón Esencial y China de Norte a Sur fin Hong Kong
TOKIO (2)-Monte Fuji-KAWAGUCHIKO (1)-Lyasi no Sato Nenba-Toyota-KIOTO (2)-Nara-OSAKA (1)-PEKIN (2)-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhal-MACAO (1)-HONG KONG (2)
20 días
Tokio, Monte Fuji y China de Norte a Sur fin Hong Kong
TOKIO (2)-Kamakura-Enoshima-Odawara-GORA (1)-Owakudani-Oshino Hakkai-Kawaguchiko-Monte Fuji-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOXING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhai-MACAO (1)-HONG KONG (2)
21 días
China de Norte a Sur con Paisajes de Japón
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-TOKIO (2)-KIOTO (1)-Nara-OSAKA (1)-Engyo-ji-Hlmeji-OKAYAMA (1)-Kurashiki-Hiroshima-Itsukushima-HIROSHIMA (1)
22 días
Japón Tradicional y Bellezas de China fin Macao
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhai-MACAO (1)
23 días
Japón Tradicional y Bellezas de China fin Hong Kong
OSAKA (1)-MONTE KOYA (1)-KIOTO (1)-Tsumago-Matsumoto-NAGANO (1)-Parque de los Monos-Kusatsu-IKAHO (1)-Nikko-TOKIO (2)-Monte Fuji-Kawaguchiko-TOKIO (1)-PEKIN (2)-SANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhai-MACAO (1)-HONG KONG (2)
25 días
China de Norte a Sur con Japón del Norte
PEKIN (3)-NANJING (1)-Suzhou-Tongli-SHANGHAI (2)-LUOYANG (1)-Monasterio Caballo Blanco-Sanmexia-XIAN (2)-CHENGDU (2)-Miao Village-ZHAOSING (1)-Guanxiao-Chengyang-Longsheng-GUILIN (2)-Crucero por el Río Li-Yangshuo-Huangyao-CANTON (1)-Zhuhal-MACAO (1)-HONG KONG (2)-TOKIO (2)-Nikko-SENDAL (1)-Matshushima-Hiraizumi-MARIOKA (1)-Hirosaki-Aomori-HAKODATE (1)-Onuma-Noboribetsu-SAPPORO (2)-Colina de Buda-Otaru
26 días